45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli